Archief

Archief
 
Op zaterdag 13 april 2019 is onze secretaris Henk Houpst overleden, op 71 jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Henk is rond de jaren 70 lid geworden van OKPV, en is enkele jaren later in het bestuur gekomen, eerst als penningmeester en secretaris, de laatste jaren als secretaris.

Henk is ongeveer 45 jaar bestuurslid geweest en heeft heel veel voor onze vereniging betekend.

Henk heeft verschillende konijnen rassen gefokt, de laatste jaren fokte hij de Polish, die heeft hij destijds uit Engeland naar Nederland gehaald en hier erkend gekregen. Ook fokte hij verdienstelijk de Engelse Modena.
 
Henk was met OKPV verweven, je zou kunnen zeggen: hij was OKPV.
 
Wij gaan als bestuur verder, maar het zal wennen zijn...