Nieuws

Op zaterdag 13 april jl is onze secretaris Henk Houpst overleden, op 71 jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Henk is rond de jaren 70 lid geworden van OKPV, en is enkele jaren later in het bestuur gekomen, eerst als penningmeester en secretaris, de laatste jaren als secretaris.

Henk is ongeveer 45 jaar bestuurslid geweest en heeft heel veel voor onze vereniging betekend.

Henk heeft verschillende konijnen rassen gefokt, de laatste jaren fokte hij de Polish, die heeft hij destijds uit Engeland naar Nederland gehaald en hier erkend gekregen. Ook fokte hij verdienstelijk de Engelse Modena.

Henk was met OKPV verweven, je zou kunnen zeggen: hij was OKPV.

Wij gaan als bestuur verder, maar het zal wennen zijn………..

     

 

 

 

 

 

 

Opening Kinderboerderij

Zaterdag 21 januari 2017 is de kinderboerderij in Ommen feestelijk geopend door Burgemeester Bouwmans. Enkele leden van het bestuur waren aanwezig bij de opening. We hopen op een goede samenwerking met de kinderboerderij.

   

  

Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdag 20 januari 2017 hield OKPV haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.

Dit jaar een extra feestlijk tintje, Ben van Dijke is op deze avond gehuldigd voor het feit dat hij 50 jaar lid is van KLN.

  

  

  

  

  

 

Clubtentoonstelling 2016

Van 9 t/m 11 november hield de Ommer Konijnen en Pluimveefokkers Vereniging haar jaarlijkse clubshow. Deze is weer prima verlopen. Er waren 228 dieren ingezonden met een grote verscheidenheid in rassen: konijnen, hoenders, dwerghoenders en sierduiven.Bij de konijnen was de hoofdprijs voor Henk Grootemarsink met een Papillon driekleur blauw. Mooiste op 1 na was Comb. Kouwen met een Pool roodoog.Bij de hoenders en de dwerghoenders was Berend Klein winnaar met een Orpington buff en een Orpingtonkriel zwart.

De fraaiste sierduif had Henk Houpst met een Engelse Modena Schietti blauw bronsgeband. 

Het mooiste konijn van een jeugdlid was een Duitse Hangoor van Patrick Borger; het mooiste dwerghoen van de jeugdleden was een Cochinkriel van Roos Klein.

 

  170 jaar Molen de Lelie

Enkele bestuursleden en leden hebben een bezoek gebracht aan de viering van 170 jaar Molen de Lelie.

       

                                               

  Rabobank clubkas campagne 2016 levert mooi bedrag op voor OKPV.

Deze sponsoractie van Rabobank Vaart en Vechtstreek werd ook een succes voor OKPV. Op 14 april tijdens de feestelijke uitreiking in de Beerzer Bulten, konden de bestuursleden van de vereniging een cheque in ontvangst nemen met het mooie bedrag van € 228,74. Dit was te danken aan leden van de RABO Bank die hun stem op onze vereniging hadden uitgebracht in de stemmingsronde via internet die hieraan voorafgegaan was. Veel verenigingen en stichtingen uit Ommen en omgeving die allen met vrijwilligers werken, deden aan de verkeizing. Er was een aanzienlijk bedrag aan sponsorgeld te verdelen en dit werd verdeeld aan de hand van het aantal uitgebrachte stemmen. Winnaar werd de Kinderboerderij Ommen, die ook nog de bonusprijs kreeg. Ook onze buurvereniging Pels en Pluim in Hardenberg deed aan de actie mee, evenals de Stichting Vechtdalshow waarin OKPV participeert.

Het bestuur van OKPV wil nog iedereen die in deze actie een stem aan onze vereniging gegeven heeft hartelijk dankzeggen !!!

 ..

 

     Bakoe Tuimelaar als nieuw sierduivenras erkend in Nederland.

Op de onlangs in Nieuwegein gehouden landelijke Kleindierenshow (Championshow) had ons lid Herman Strikkers zijn Bakoe Tuimelaars ter erkenning ingezonden. Hij noemde het ras aanvankelijk Georgische zwartstaart, omdat hij ze van iemand afkomstig uit Georgie betrokken had. Na wat speurwerk van de secretaris van de Nedertlandse standaardcommissie bleek het om de Bakoe Tuimelaar te gaan en de oorsprong in Azerbeidzjan te liggen. Ook de oorspronkelijke standaardbeschrijving in het Russisch kwam boven water en werd vertaald. De geshowde duiven bleken goed aan deze omschrijving te voldoen en haalden de vereiste punten; zo is nu de Bakoe Tuimelaar officieel een sierduivenras in Nederland geworden.

Het is een witte duif met voetbevedering en een geheel zwarte staart; omdat ze ook bestaan als rood- en geelstaart werden deze kleuren gelijk erkend.  Vanaf nu kunnen ze dus in Nederland geshowd worden.

 

Clubtentoonstelling 2015

Geslaagde kleindierenshow in Ommen.

De clubshow van de Ommer Konijnen en Pluimveefokkers Vereniging is weer prima verlopen. Er waren 284 dieren ingezonden in bijna alle diergroepen. 

Bij de konijnen was de hoofdprijs voor Comb. Kouwen met een Pool blauwoog.

Henk Grootemarsink had het mooiste konijn op 1 na met een Papillon.

Bij de hoenders en de dwerghoenders was Berend Klein winnaar met een Orpington en een Orpingtonkriel.  

De fraaiste sierduif had Henk Houpst met een Engelse Modena en de mooiste watervogel was een Indische Loopeend van Patrick van Dam.

Het mooiste konijn van een jeugdlid was een Duitse Hangoor van Patrick Borger; het mooiste dwerghoen van de jeugdleden was een Cochinkriel van Roos Klein en Nick Schalen had met een Oudduitse Meeuw de mooiste sierduif van de jeugd.

 

 

 

Vechtdalshow 2014

 

 Diverse leden van OKPV hebben geweldige showresultaten geboekt op de Vechtdalshow in Hardenberg.

Allereerst Berend Klein die een U scoorde bij de Dwerghoenders een Uitmuntende prestatie.

Ook bij de hoofdereprijzen zaten comb. Kouwen die het beste konijn van de hele show hadden.

En niet te vergeten ons jeugdlid Nick Schalen hij had dubbel succes met zijn sierduif, hij won met zijn duif bij de hoofdereprijzen en had daardoor ook de jeugdprijs te pakken.

De jeugd deed het sowieso goed Patrick van Dam showde de beste watervogel van de jeugd en Martijn Borger het fraaiste konijn.

 

Jeugdshow 2014

Op zaterdag 20 september hebben 3 jeugdleden van de kleindierenvereniging OKPV uit Ommen deelgenomen aan de Jeugdshow in Laren (Gld). Op deze show mogen alleen jeugdleden hun mooiste kleindieren laten keuren.

Elk jaar weer komen inzenders vanuit het hele land met hun ouders en/of grootouders naar deze prachtige show met een uitstekend rand-programma vooral voor kinderen.

De jeugdleden van OKPV, Patrick van Dam, Martijn Borger en Patrick Borger hebben mooie resultaten geboekt op deze show.

Martijn viel nog erg goed in de prijzen met de fraaiste voedster van de show waardoor hij weer diverse prijzen kan toevoegen aan zijn prijzenkast. 

 

 

  RHC Show 2014 zeer geslaagd

Op zaterdag 12 april 2014 hield OKPV de Rammen Hanen en Cavia show in manege Laarbrug te Ommen.

De ruim 90 inzenders kwamen uit heel het land naar Ommen toe om deel te nemen aan deze één daags show, zij kwamen met 335 dieren naar Ommen toe.

Dit was de derde keer dat OKPV deze dag organiseerde waar alleen maar mannelijke dieren welkom zijn. Dit jaar hebben wij een uitzondering gemaakt bij de cavia’s waar ook vrouwelijke dieren aanwezig mochten zijn,dit bleek een succes. Er waren honderd dieren meer ingeschreven.

De grote winnaars op deze dag waren bij de konijnen combinatie Kouwen, bij de hoenders Berend Klein en combinatie Kluin en bij de cavia’s eveneens combinatie Kluin. Er hadden ook veel jeugdleden ingezonden hier waren de winnaars Martijn Borger bij de konijnen, Roos Klein bij de hoenders en Wouter Blok bij de cavia’s.

De organisatie mocht vele positieve reacties ontvangen van zowel inzenders als keurmeesters, OKPV kan terugzien op een zeer geslaagd evenement.

Voor een fotoverslag zie het fotoalbum.

 

  Jan Bremmer nam afscheid als bestuurslid OKPV

Tijdens de jaarvergadering van 20 maart heeft de oud-voorzitter Jan Bremmer na ruim 20 jaar afscheid genomen als bestuurslid. Ook om gezondheidsredenen wilde Jan  zijn functie aan een jongere bestuurder overgeven. Hij is al bijna 40 jaar lid geweest van OKPV en was al die jaren fokker van o.a. Belgische Hazen en het zeldzame konijnenras Blauwe van Beveren. Gelukkig blijft hij als fokker van deze rasssen nog actief